Continuous Glucose Monitoring

Kontinuerlig glukosmätning, CGM

Fördelarna med CGM jämfört med traditionella fingerstick och HbA1c-tester är väldokumenterade.

Forskning har visat att det förhindrar långsiktiga komplikationer samt ger förbättrade livsvillkor.

För den som har diabetes är målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/l.
 
För personer utan diabetes:
 
Fram till 50 års ålder ligger det normalt mellan 27-42 mmol/l.
Är man över 50 år är det lite högre, nämligen mellan 31-45 mmol/l
 
En CGM skulle underlätta hur maten man äter fungerar!
  

CGM units
non-invasive glucose monitor
Symphony CGM System
dexcom.com/sv
www.diagnoptics.com/en/diab-spot/
 
FreeStyle Navigator
www.cgminfucare.nu