medical evaluation
Utvärderat det läkemedel som är vanligast att tillgripa vid claudication see wiki Cilostazol.
 
en.wikipedia.org/wiki/