Diabetes
 

Diabetiker dör trots bra sockerkoll

Svenskar med typ 1-diabetes löper mer än fördubblad risk att dö i förtid, även om blodsockret är under kontroll.
Joanna Olsson kämpar varje dag för att ha så bra värden som möjligt.
-Ibland vill man ta semester från sin egen sjukdom, men det går ju inte.
För två år sedan drabbades 24-åriga Joanna Olsson av typ 1-diabetes. Sjukdomen innebär att hon varje dag måste tillföra kroppen 
insulin, för att kunna tillgodogöra sig energi och hålla nere sockernivåerna i blodet.
-Jag kontrollerar blodsockret 10-15 gånger per dag. Det finns i bakhuvudet hela tiden. Om det ligger för högt blir man frustrerad.
Vikten av att kämpa på framgår av en ny studie i New England Journal of Medicine där forskare vid Göteborgs universitet har analyserat 
data från nästan 34 000 personer från det Nationella diabetesregistret. Varje diabetiker jämfördes med fem slumpvis utvalda personer 
utan diabetes av samma ålder och kön. Deltagarna följdes sedan i snitt åtta år.
Det visade sig att överdödligheten bland diabetikerna, oavsett ålder, var mer än fördubblad jämfört med personer utan diabetes. Även 
för dem som hade en god blodsockerkontroll. För patienter med dålig kontroll var dödligheten hela 8-10 gånger högre.
-Man har tidigare trott att patienter som når de rekommenderade värdena i princip löper samma risk som icke-diabetiker, men tyvärr 
visar vår studie att dödligheten bland dessa patienter är dubbelt så hög som bland normalbefolkningen, säger Marcus Lind, forskare vid 
Sahlgrenska akademin och överläkare vid NU-sjukvården i Uddevalla.

TT: Vad bör man göra för att minska risken?

-Blodsockervärdena generellt sett har förbättrats dramatiskt, om man jämför med 30-40 år sedan. Men de senaste fem, tio åren har inte 
så mycket hänt, trots insulinpumpar och andra tekniska hjälpmedel. I studien var det framför allt höga blodsockervärden som stack ut 
som en riskfaktor. Så jag tror att bättre insatser från vårdens sida med fler besök är en lösning för att förbättra värdena 
ytterligare.
Joanna Olsson oroar sig dock inte så mycket. Visst innebär sjukdomen en hel del besvär, men i övrigt försöker hon leva ett så normalt 
liv som möjligt.
-Jag är mer orolig för cancer, i så fall. Med den kontroll och de nya mediciner vi har i dag räknar jag med att leva minst lika länge 
som alla andra.