Fönstertittarsjukan eller perifer cirkulationsinsufficiens (claudicatio intermittens)
Ett begrepp är också benartärsjukdom
utan också kritisk ischemi, dvs en än mer försämrad blodförsörjning och därmed syrebrist, där patienten får smärtor redan i vila och kan utveckla sår och kallbrand. Fönstertittarsjukan beror på förträngningar (åderförkalkning) i benens stora artärer. Kärlförträngningarna medför att tillräckligt med syre inte kan nå musklerna vid ansträngning. Smärtan försvinner vid vila.
Den helt typiska sjukdomsbilden är smärta i vadmuskulaturen under promenad. Smärtan förvärras och patienten måste så småningom stanna. Smärtan släpper ganska snabbt, men återkommer då promenaden fortsätter. Samma typ av smärta kan drabba låren, skinkorna, till och med ryggslutet. Smärtlokalisationen beror på var förträngningarna i pulsådrorna sitter – ju högre upp, desto högre belägna smärtor.
 

 

 

 

 
För diabetes är det också en riskfaktor, liksom högt blodtryck och förhöjda blodfetter.
 
läsning www.netdoktor.se
utvärderat det läkemedel som är vanligast att tillgripa, Cilostazol. wiki

Peripheral artery disease (PAD)