Neuropati!
Kanske så många som varannan vuxen diabetiker har smärta i fötterna. Det värker, bränner, sticker och lätt beröring upplevs som smärtsam. Det finns ingen bra förklaring till varför det är så och för många finns det heller ingen riktigt effektiv behandling.

Återställa funktionen
 
Forskarnas hypotes är att behandlingen ökar den lokala produktionen av tillväxtfaktorn i underben och fötter.
De gener som de injicerat kodar för produktionen av proteinet hepatocyt-tillväxtfaktor. Proteinet är ett naturligt
förekommande i kroppen som verkar på celler, i detta fall nervceller, så att deras funktioner bevaras.
 
 
 
läsbart diabetes
 
 
 
 
 
source
 
Johannesört
Kalott. Minst 15 droppar extrakt av kalott kan blandas med ett glas vatten
Jättenattljusolja