Stroke

 

 

 
Dålig uppföljning på stroke

efter stroke
 
då frågade jag läkaren varför jag blir så lätt irriterad och arg!

men hon kunde inte ge mig något svar
 
 
GP 2016-07-16 om Stroke
 
två former:
 
hjärninfarkt eller blodpropp (85%), samt hjärnblödning (15%)

Stroke leder ofta till förlamningar, talstörningar, synbortfall och personlighetsförändringar, ibland också demens
 
Vad kan ni göra för Diabetic Neuropathy?
 
Stickande värk och kramp, i fötter och vader
 
 

 

 
 
 
 
 
och högt blodtryck