tider jag har haft och kommande
2014-06-19   Peter Forsberg
2014-06-26 Ulla-lena Petersson
2014-07-31 Peter Forsberg
2014-08-05 distriktssköterska
2014-08-22 Möndal, tåtrycksmätning M
2014-08-28 Peter Forsberg
2014-09-03 Chatarina Bäck Edberg
2014-09-08 Kata Muijic, 24 timmars blodtryck
2014-09-25 Chatarina Lampe  Ö
2014-09-29 Yvonne Eriksson  Ö
2014-10-13 Peter Forsberg
2014-11-11 bloodprov
2014-11-18 Karin Tammelin  Ö
2014-11-19 Peter Forsberg
2014-12-11 Yvonne Eriksson  Ö
2014-12-10 Klas Österberg, Kärlmottagingen 
bentrycks mätning
S
2015-01-19 Långtids EKG  Ö
2015-01-20 Fotvården  Ö
2015-01-20
Arbets EKG
ögonbotten fotografering på Östra så sa hon att dom ska sändas till Möndals sjukhus ock sen till diabetes läkaren på Östra igen, kan ta några månader.
2015-02-06 ultraljudsundersökning Ö
2015-02-09 underläkare diabetes Karin Tammelin Ö
2015-03-02 biskopsgården vårdsentral 10:30 blåsan ok
2015-03-04
2015-03-13 Diatist Yvonne Eriksson 13:?? Ö
2015-04-29 Catarina Lampe 13:00 * CGM Dexcom G4 Ö
2015-05-13
2015-06-01 Catarina Lampe 14:00 Ö
2015-06-30 Christine Laine Ö
2015-08-24 Catarina Lampe