Äldrevård
inget kök = ingen vård
Behöver ett personligt ombud, är nu hemlös (just about)
Så jag tog kontakt med mottagningsgruppen 031-365 0000

Göteborg Västra Hisingen
Sektorschef Äldreomsorg
Monica Sörensson 031-366 63 19
monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se

Svartedalens äldrecentrum
Svartedalsgatan 2
418 70 Göteborg
031-366 63 74

Enhetschef biståndsenheten
Katarina Tisell 031-366 64 17
biståndshandläggare
Marcela Gallardo
stina.birgegard@vastrahisingen.goteborg.se
Dalheimers hus - möjligheternas hus

räddningsmissionen 031-712 12 00 (031-1360)
 
Annika Ström-Öberg 031-712 13 73
a.strom.oberg@raddningsmissionen.se
 
Robert Johansson   073 901 3152
    031 712 1652

dom skulle kontakta mig i Sep-15

 

 

Östra Sjukhuset
Centralkliniken plan 0
Kurator Ann Runsteen
mån, ons, tor 9-16 031-3436131

Socialkontoret SDF Västra Hisingen
boendesekreterare
Christer Tenhunen    031-366 65 55
Jesper Lindeberg  031-366 60 68

kuggarna som maler ner en till grus.