kuggarna som maler ned en till grus
cogs that grinds you to dust 
Sökte hjälp och hamnade i kvarnen . . .

Sep 14 efter bokning Sep 4
Socialkontoret SDF Västra Hisingen
boendesekreterare
Christer Tenhunen    031-366 65 55
Jesper Lindeberg 031-366 60 68
Nekade mig bistånd och hjälp!

18/09 11:50ish ringde Christian och bad mig ringa mottagningsgruppen igen för ekonomiskt bistånd och att Stina (boenheten?) skulle ringa och ett nummer till 

1:e Socialsekreterare (boendekonsulent) 
Eva Danielsson 031-3666525
eva.danielsson@vastrahisingen.goteborg.se

tidigare har jag kontaktad

Göteborg Västra Hisingen
Sektorschef Äldreomsorg
Monica Sörensson 031-366 63 19
och får
Svartedalens äldrecentrum
Enhetschef biståndsenheten
Katarina Tisell 031-366 64 17
som överlämnar det till en Marcela Gallardo? (kuku) som är helt oförstålig till ett mänskligt behov. . .

Marcela Gallardo Mahan ENIRO

Socialjour 031-365 87 00 eller 020-2000303

IVO 010-788 50 00

Suicide and Older Adults

bofast har helt värdelös bemanning 2 av 3 tjejerna som slösade bort 2 timmar för mig genom att få mig att registrera, som direkt hunde säga att dom inga bostäder hadde på markplan.